Temel Değerler

– Bilimsellik,
– Toplumsal ve insani değerlere saygı,
– Hoşgörü,
– Alçak gönüllülük,
– Emeğe saygı ve başarıyı takdir,
– Açıklık ve doğruluk,
– Güven duygusu geliştirme,
– Çözümden yana katkı,
– Kültür ve sanata duyarlılık,
– Adalet ve özgürlükten yana olma,
– Ahlâkî değerlere bağlılık,
– Yasa, yönetmelik ve  kurumsal  düzenlemelere uyma,
– Görev bilinci ve sorumluluğu,
– Çevreye ve orijinalliğe saygı,
– Niteliğin nicelikten üstün olduğunu benimseme,
– Kalite anlayışını yükseltme,
– Değişime açık ve sürekli gelişmeden yana olma,
– Katılımcı ve paylaşımcı olma,
– Kurumsal aidiyet duygusunu geliştirme,
– Hizmet sunduğumuz kişi ve kurumların memnuniyeti,
– Demokratik tutum ve davranışları özümseyen öğrenci merkezli eğitim anlayışı,
– Organize olmayı bilme ve bilgiyi paylaşmayı ilke edinme…

Share