Vizyon

Üstün nitelikli öğretmenler yetiştirmek üzere,
genel eğitim ve özel öğretim alanlarında bilimsel araştırmalar yapacak,
ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kademlerde eğitim sorunlarının çözümüne akademik katkıda bulunacak, ulusal ve uluslararası düzeyde bir akademisyenlik.

Share