Bozok Diyarında Değerlerimiz, Dezavantajlı Gruplar ve Sorumluluklarımız

Bozok diyarı Yozgat’ta 18-20 Ekim 2019 tarihleri arasında üç gün süreyle, Değerlerimiz, Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Sorumluluklarımız ele alındı.
İlk gün, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün organize ettiği “Değerlerimiz, Dezavantajlı Gruplar ve Sorumluluklarımız” konulu panel Yozgat Valiliği Konferans Salonunda gerçekleşti. Kurum çalışanları, dezavantajlı gruplar ve üniversite öğrencilerinin katılım sağladığı panelin açılış konuşmasını kurum müdürü Abdullah Neşeli yaptı. Programın genel muhtevasında dezavantajlı gruplar olarak; çocuklar, kadınlar, yaşlılar, yoksullar, evsizler, mülteciler, savaş, terör, afet mağdurları ele alındı. Moderatörlüğünü Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın yaptığı panelde; Bozok Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ejder Çelik tarafından “Dezavantajlı gruplar, kısıtları, yeterlikleri ve engelleri”, Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz tarafından, “Dezavantajlı gruplarda değer algısı”, Bozok Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Recep Temel tarafından, “Dezavantajlı gruplara karşı sosyal sorumluluklarımız” hususunda sosyal farkındalığımızın nasıl şekillenebileceği konuşuldu. Bir medeniyet tasavvurunda, köklü bir medeniyetin mirasını taşıyan toplumumuzda, özel ve önemli bir konuma olan dezavantajlı gruplara karşı kurumsal ve toplumsal sorumluluklarımızın nasıl sergilenmesi gerektiği, nerede ve nasıl davranılması gerektiği etraflıca müzakere edildi.
Aynı günün akşamı Bozok Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (BEYDER) tarafından düzenlenen “Modern Sekülerizm ve Değer Algısı” söyleşisinde Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz çocuk, anne ve aile kavramları üzerinden şekillenebilecek değerler eğitimini konuştu. Söyleşide, çocuklarımız için akademik başarının, ahlaki ve insani değerlerdeki başarıya tercih edilmesinin doğru olmayacağını belirten Profesör Yılmaz, çoğu zaman değer eğitiminin mutlak din eğitimiyle karıştırıldığını, oysa değer eğitiminin evrensel boyutta insani bir eğitim olduğunu söyledi. Profesör Yılmaz, din eğitiminde de tahkiki bir din anlayışından, taklidi bir din anlayışa evrildiğimizi ve bunun sonucu olarak, doğru İslam’ı veya İslamiyet’e ait doğruları icra etmede çelişkiler yaşadığımızı ifade etti.
Haftasonu ise Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve sosyal hizmet uzmanlarının katıldığı “Kavramların Derinliğinden Değerlerin Bütünlüğüne” konulu iki günlük eğitim seminerlerinde teorik eğitimler verildi ve sosyal sorumluluk çerçevesinde işlenebilecek “Sevgi, vicdan, doğruluk” gibi değer kavramları üzerinden örnek proje yazımları gerçekleştirildi.
Eğitim seminerlerinin birinci gününde Bozok Üniversitesi’nden Arş. Gör. Dr. Fikret Yılmaz, tolerans ve hoşgörü kavramlarını, Dr. Öğr. Üyesi Ejder Çelik, sosyolojik alanda bireyin gelişmesi ve çevre faktörünü işlediler. İkinci ve son gün Bozok Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Recep Temel, sosyal farkındalıklarımız ve Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz ise dezavantajlı gruplar üzerinden değer algısını değerlendirdi.
Proje eğitiminin Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Mustafa Böyükata tarafından yürütüldüğü eğitim semineri kapsamında kavramların epistemolojik temelleri, doğuşu, oluşumu ve kavramsallaşması ile felsefi boyutu, kavramlarda kültürel boyut ve anlambilim özellikleri ile sosyolojik boyutu, farkındalık ekseninde kavramların değerlendirilmesi, değerlerin hayata yansıması ve benimsenmesi açısında eğitim boyutu ayrıntılı biçimde ele alındı, bilgiler paylaşıldı. Ayrıca kavramdan fikre zihinsel bilgi oluşumu ve projelendirilmesi yönünde atölye çalışmaları gerçekleştirilerek, beyin fırtınası ve SWOT analizi yaklaşımları ile proje tasarımı uygulamaları grup çalışmaları halinde yapıldı. Etkinlikten 18 civarında kurum çalışanı yararlandı.

Share

Yorumlarınızı paylaşabilir, ve içeriği kendi sitenizden takip edebilirsiniz.

Yorum Ekleyin