Ağaç Yaşken Eğilir Kitabı Editör Önsözünden

Ağaç Yaşken Eğilir, Örneklerle Başarılı Çocuk Eğitimi
Editör: Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Nobel Yayıncılık, 2018

Sevgili ebeveynler, eğitimciler, eğitim liderleri, eğitim paydaşlarımız, eğitimci adaylarımız ve eğitim adına politika geliştiriciler; hızla değişen ve gelişen dünyada hepimizin anahtar kelimesi, ortak öznesi, yarınlara yetiştirmeye çalıştığımız çocuklarımızdır. Bugün, bilişim teknolojileriyle bir yanda küreselleşen bilgi ağı, diğer yanda pek çok elin karışarak farkına varmadan karıştırdığı, ileri sürülen iddialı paradigmalarla hâlâ yerini bulamayan eğitim atmosferindeki arayışını sürdüren yurdum insanları. Daha gerilere gitmeden Cumhuriyet tarihiyle birlikte üzerinde o kadar işlem gerçekleşen eğitim sistemi ve sistem koyucuları hakkında çok konuşmaya lüzum görmeden, önümüzdeki hepimizi yakından ilgilendiren eğitim olgusundan bahsetmek daha yerinde olacaktır. Mazinin aktörlerine takılmadan, artık ne yaparsak çocuklarımızda kalıcı bir eğitim başarısı elde edebilirizi, ne zaman, hangi alanları, hangi yöntemlerle sunabilirsek daha verimli oluruzu, nasıl bir eğitim anlayışı sergilersek gözbebeğimiz olan çocuklarımıza aydınlık bir dünya oluşturabilirizi konuşmamız çözüme katkı sağlayacaktır. Biz eğitimcilerin derdi; ruhen, bedenen, fikren sağlıklı insanlar yetişmesine vesile olmak, yaşanılabilir bir dünyaya dair toplumun beklentilerine uygun iyi insanlar yetiştirebilmektir. Elbette sadece akademik başarıya odaklanma değil, hem akademik bilgisi yerinde hem de ahlaki meziyetleri kabul gören insanlar yetiştirmektir, gayemiz. Bilgiyi kendi el yordamıyla damıtabilen, tecrübeye ve beceriye dönüştürebilen, olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde soran, sorgulayan, kültürlere saygılı, sosyal olaylara duyarlı, yerel ve evrensel değerleri içselleştirmiş, bilgiye araştırarak ulaşabilen, sosyal anlamda girişimci, özgüveni tam dünya insanları yetiştirmektir, asıl dileğimiz. Çocuklarımızın sayısal düşünme becerisinden sözel düşünme becerisine geçişi, yani somut düşünebilmeden soyut düşünebilmeye evrilmesi eğitim sürecinin en önemli kazanımıdır. Bu sürecin iyi yönetilmesi, ebeveyn, eğitimci ve eğitim politikası üreticilerinin esaslı kaygısı olmalı, hatta hülyalarının ve rüyalarının meşgalesi olmalıdır. “Adam olacak çocuk” ile başlayan bir cümlede sadece başarılı çocuklara odaklanmış oluruz. Oysa Grigory Petrov’un “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” eğitimde asla ihmal edilecek, kaybedilecek insan yoktur. O hâlde handikapları aşılamayan eğitim paradigmamız yeniden gözden geçirilmeli, nerede hata yapıldı, neler eksik bırakıldı, nasıl olmalıydı sorgulaması işletilmelidir. Belki de olgu ve olayların nihai sonucunu, yetişen insan kitlesinin niteliği şekillendiriyor. Vaktinde üstlenmeyen, es geçilen veya ıskalanan yetersizlikler, ilerde onarılamaz sonuçlara zemin oluşturuyor. O hâlde işe temelinden bakmamız, süreci en başından ele almamız gerekiyor. Nasıl ki gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendiğinde diğer yanlışlıklar onu takip ediyorsa eğitimde en başından, erken çocukluk ve çocukluk döneminde yapılan yanlışlıklar da ileride yanlış insan profilinin acımasız hakikatiyle karşımıza çıkıp, yüzümüze haykırıyor. Davranışların, tutumların kalıplaşmaya dönüşeceği bu dönemin rol aktörlerine büyük ödevler düşüyor. Haydi, hep birlikte, ebeveyn, eğitimci, dinamik ve sosyal ağdan oluşan çevre unsurlarıyla topyekûn çocuklarımız için ılımlı bir öğrenme iklimi oluşturalım. Teknolojiyle kuşatılmış bir kuşağın karakteristik özellikleriyle birlikte çocuklarımız artık bilinen ezberleri bozuyorlar, eski köye yeni icatlar çıkarıyorlar. Çocuklarının hayata dair kaygısını taşıyan ebeveynlere ve onları hayata hazırlayan biz eğitimcilere düşen ödevler; mevcut gerçekler eşliğinde eğitimi zamanın ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden yorumlayabilmek, çocuklarımızı sansürlemeden, sabırla onlara gerekli bilgi ve beceriyi, zorlukların üstesinden gelebilecek özgüveni kazandırabilmektir. Kitabımızın başlığında; ağaç insanı, ağacın yaş olması erken çocukluk dönemini, eğilmesi ise eğitilmesini temsil eden metafor ile “Ağaç Yaşken Eğilir, Örneklerle Başarılı Çocuk Eğitimi” yer almış oldu. Böylece, çalışmamızda erken çocukluk ve çocukluk döneminde etkili ve başarılı alan eğitimlerinin nasıl olması gerektiği sorusuna cevaplar arandı. Bilgilerin bireyler tarafından küçük yaştan itibaren her alanda planlı, programlı bir şekilde verilmesi gerektiğini ortaya koymayı hedefleyen “Ağaç Yaşken Eğilir” isimli eserimizin minik dünyalarımız, istikbalimiz olan çocuklarımız adına tüm eğitim camiasına faydalı olmasını diliyorum. Kitabın oluşmasında alan uzmanlığıyla büyük katkı veren tüm bölüm yazarlarımıza, redaksiyon için Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Demir’e, kitaba dair değerlendirme yapan Prof. Dr. Selahattin Turan, Prof. Dr. Mustafa Yavuz’a, arka kapak yazısı için Prof. Dr. Selçuk R. Şirin’e, kapak tasarımı için İhsan S. Yılmaz’a ve dizgi-baskı sürecinde emek sarf eden NOBEL Yayınevinin tüm isimlerine en kalbi şükranlarımı sunarım.

15.10.2018
Prof. Dr. Süleyman Yılmaz
Aksaray

Share

Yorumlarınızı paylaşabilir, ve içeriği kendi sitenizden takip edebilirsiniz.

Yorum Ekleyin