Yazıyorum

Üniversite Şehre, Şehir Üniversiteye Sinerji Katmalı!

Üniversite Şehre, Şehir Üniversiteye Sinerji Katmalı!
ASÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Üniversite-Şehir işbirliğinin şehirde oluşturabileceği sinerjiyi değerlendirdi.
M.Ö. 400’lü yıllarda Antik Yunan’da Atina Okulu vardır. Bu okulda dönemin imkânlarıyla oluşan projeksiyonla bilim, kültür, sanat, felsefe, edebiyat, siyaset birlikte harmanlanırdı. Devamı »

Share

Şimdi Değil de Ne Zaman?

Tarih; 9 Temmuz 2018. Haber manşetleri şöyle; Milli Eğitim Bakanlığı`na Cumhurbaşkanlığı tarafından Talim Terbiye Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Ziya Selçuk getirildi…
Sayın Selçuk’un bu gelişmeyle ilgili ilk değerlendirmesinin “Bilimin, aklın ışığında elimizden gelen bütün gayreti ekibimizle göstereceğiz” şeklinde olduğu kayıt düşüldü. Devamı »

Share

Ağaç Yaşken Eğilir Kitabı Editör Önsözünden

Ağaç Yaşken Eğilir, Örneklerle Başarılı Çocuk Eğitimi
Editör: Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Nobel Yayıncılık, 2018

Sevgili ebeveynler, eğitimciler, eğitim liderleri, eğitim paydaşlarımız, eğitimci adaylarımız ve eğitim adına politika geliştiriciler; hızla değişen ve gelişen dünyada hepimizin anahtar kelimesi, ortak öznesi, yarınlara yetiştirmeye çalıştığımız çocuklarımızdır. Devamı »

Share

Orda bir “Eğitim” var uzakta!

Uzunca bir süredir ümitsiz vaka olarak bakılan “Eğitim” konusu, MEB’in direksiyonuna yeni bir ismin gelmesiyle birlikte, yine tüm cazibesiyle ülkenin sıcak gündemine oturdu. İstesek te istemesek te yumuşak karnımızdı, sancıyan sol yanımızdı. Evet, orda bir “Eğitim” var uzakta, umursasak ta umursamasak ta! Devamı »

Share

Yerelden Evrensele Eğitim Sistemleri Kitabı Editör Önsözünden

Özünde topluma faydalı insan yetiştirme sürecini içeren profesyonel bir uğraş olarak eğitim; bir yandan insanın bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışlarını geliştirirken diğer yandan insana kültürüne uygun ahlaki değerler kazandırma sanatıdır. Bireyde istendik davranışlar geliştirme süreci olarak tanımlanan eğitimi Başaran; insandaki kalıtsal davranışların çevreyle etkileşmesiyle yücelmesi ve yeni değerlerin ortaya çıkarılması olarak tarif eder. Yani eğitim, bilgi ve tecrübenin kuşaklar arası aktarımını içeren ömür boyu öğrenme sürecidir. Devamı »

Share