Yazıyorum

Ağaç Yaşken Eğilir Kitabı Editör Önsözünden

Ağaç Yaşken Eğilir, Örneklerle Başarılı Çocuk Eğitimi
Editör: Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Nobel Yayıncılık, 2018

Sevgili ebeveynler, eğitimciler, eğitim liderleri, eğitim paydaşlarımız, eğitimci adaylarımız ve eğitim adına politika geliştiriciler; hızla değişen ve gelişen dünyada hepimizin anahtar kelimesi, ortak öznesi, yarınlara yetiştirmeye çalıştığımız çocuklarımızdır. Devamı »

Share

Orda bir “Eğitim” var uzakta!

Uzunca bir süredir ümitsiz vaka olarak bakılan “Eğitim” konusu, MEB’in direksiyonuna yeni bir ismin gelmesiyle birlikte, yine tüm cazibesiyle ülkenin sıcak gündemine oturdu. İstesek te istemesek te yumuşak karnımızdı, sancıyan sol yanımızdı. Evet, orda bir “Eğitim” var uzakta, umursasak ta umursamasak ta! Devamı »

Share

Yerelden Evrensele Eğitim Sistemleri Kitabı Editör Önsözünden

Özünde topluma faydalı insan yetiştirme sürecini içeren profesyonel bir uğraş olarak eğitim; bir yandan insanın bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışlarını geliştirirken diğer yandan insana kültürüne uygun ahlaki değerler kazandırma sanatıdır. Bireyde istendik davranışlar geliştirme süreci olarak tanımlanan eğitimi Başaran; insandaki kalıtsal davranışların çevreyle etkileşmesiyle yücelmesi ve yeni değerlerin ortaya çıkarılması olarak tarif eder. Yani eğitim, bilgi ve tecrübenin kuşaklar arası aktarımını içeren ömür boyu öğrenme sürecidir. Devamı »

Share

Halep Oradaysa, Arşın Burada!

Yine bir TIMMS ve PISA başarı grafiğimiz açıklanmıştı. İlgili ilgisiz, faydalı faydasız epeyce bir lakırdı yapıldı; yazılı, sosyal ve görsel medyada. Aslında değerlendirmeler, eğitimdeki durumumuza pek te bigâne, kayıtsız olmadığımızın bir göstergesiydi. Derde deva, sadra şifa mıydı, işte orası tartışılır. Devamı »

Share

Şahsiyet ve Değerler Eğitimi Kitabı Önsözünden

Mensubu olmaktan gurur duyduğum Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesinin bahçesinde mesayi arkadaşlarımızla bir gün sohbet ederken, Vize Yayıncılıktan, “Hocam biz sizi yakinen tanıyor ve takip ediyoruz, uğradığımız her fırsatta fakültenizde gerçekleşen güzel çalışmalarınıza şahit oluyoruz, bizim için tecrübelerinizi eğitmenlerle ve eğitmen adaylarıyla paylaşabileceğiniz bir kitap yazmanızı bekliyoruz” denilmişti. Devamı »

Share